Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Serwisu 3ink.pl o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Serwisu.

2. Działając jako przedsiębiorstwo 3INK S.C. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak z siedzibą w Lublinie przy ul. Mełgiewska 11, wpisane w ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Lublina - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz.1178 ze zmianami) , jesteśmy administratorem i operatorem Serwisu 3ink.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO„).

2. Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem:

- formularza kontaktowego – w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem drogą elektroniczną oraz w celu założenia przez Użytkownika konta w Serwisie  3ink.pl;

- telefonicznie - w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem drogą telefoniczną oraz w celu potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy Printland - operatora Serwisu 3ink.pl;

- zapisu do subskrypcji Newslettera – w celu przesyłania Państwu Newslettera na podanych adres e-mail;

- innych form przekazania nam danych, na które Użytkownik wyraził zgodę, zgodnie z celem przekazania tych danych.

3. Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Prosimy m.in. o podanie nazwy firmy lub Instytucji, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne w celu realizacji zamówienia oraz do celów finansowo-księgowych.

4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.

5. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Wszelkie zebrane przez nas dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który określiliśmy w pkt. 2.

6. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. Do podmiotów tych należą w szczególności:

- biuro rachunkowo-księgowe;

- biuro obsługujące korespondencję;

- DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, tj. podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, z której Zleceniodawca będzie korzystał,

- firma IT obsługująca infrastrukturę informatyczną;

Wszystkie podmioty, którym powierzamy dane osobowe, zostają przez nas wpisane do prowadzonego rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Poza podmiotami określonymi w pkt. 6 Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.

8. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.

9. Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas profilowane.

III. Bezpieczeństwo danych

1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.

2. Dostęp do Serwisu 3ink.pl; zaszyfrowany jest przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie zapewnia poufność Państwa danych osobowych w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem łączy internetowych.

3. Serwery zapewniające funkcjonowanie Serwisu 3ink.pl; chronione są systemami antywirusowymi.

4. Nad stosowaniem środków technicznych zabezpieczających Państwa dane czuwa powołany przez nas Administrator Systemu Informatycznego / Zespół IT.

5. Prosimy pamiętać, że w przypadku opublikowania opinii na Serwisie  3ink.pl;  bądź innej stronie Serwisu umożliwiającej pozostawienie komentarza, wszelkie udostępnione informacje będą widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu. Osoby te mogą czytać, zbierać i wykorzystywać takie informacje, w tym Państwa dane osobowe, jeśli zostaną przez Państwa udostępnione. To Państwo ponoszą odpowiedzialność za treści pozostawione w naszym Serwisie, dlatego prosimy o rozważne korzystanie z funkcji Serwisu.

IV. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Firma 3 INK S. C. nie weryfikuje w żaden sposób informacji na temat wieku Użytkownika Serwisu- tj. odbiorców list e-mailingowych oraz uczestników badań w ankietach. Informacje kontaktowe wysyłane od Użytkowników Serwisu (takich jak adresy poczty e-mail) są wykorzystywane przez firmę 3 INK S. C.  jedynie do realizacji zamówień oraz wysyłania informacji o firmie 3 INK S. C. oraz materiałów promocyjnych od niektórych firm współpracujących.

2. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie nie powinny wysyłać jakichkolwiek informacji ani składać zamówień bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

V. Pliki „cookies” – informacje ogólne

1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu 3ink.pl, optymalizację korzystania z Serwisu 3ink.pl, utrzymanie sesji po zalogowaniu w Serwisie, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań remarketingowych. Przy stosowaniu plików „cookies” będziemy korzystać z profesjonalnego podmiotu umożliwiającego nam takie działanie.

3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu.

4. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.

5. Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu Serwisu na dole strony. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.

6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.

VI. Pliki „cookies” – dotyczy Serwisu 3INK.PL

1. W związku z korzystaniem z Serwisu 3INK.PL, zbieramy następujące dane: informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu z usługi, oznaczenia identyfikujące Państwa w systemie informatycznym nadawane na podstawie danych podanych przez Państwa, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego).

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości Serwisu 3INK.PL do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu 3INK.PL; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Serwisu 3INK.PL, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, utrzymanie sesji pomiotów korzystających z Serwisu 3INK.PL (po zalogowaniu).

3. W ramach Serwisu 3INK.PL stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

4. W ramach Serwisu3INK.PL stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu 3INK.PL, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu 3INK.PL

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu 3INK.PL,

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu 3INK.PL,

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez podmiot korzystający z Serwisu 3INK.PL, ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

- „reklamowe” pliki cookies, należące do podmiotów zewnętrznych umożliwiające dostarczanie Panstwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie Państwa historii odwiedzin,

5. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z podmiotem udostępniającym Serwis 3INK.PL reklamodawców oraz partnerów.

6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.

VII. Inne stosowane technologie

1. Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach statystycznych oraz prowadzenia działań remarketingowych.

2. W szczególności stosujemy:

- kod śledzenia Google Analytics;

- narzędzia do oceny efektywności kampanii reklamowych portali społecznościowych i serwisów internetowych (Facebook Ads, Linkedin, GoogleAds. itp.).

3. Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania.

VIII. Logi serwera

1. Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: adres IP, który wykorzystuje Państwa urządzenie, datę i czas serwera, nazwa przeglądarki internetowej oraz nazwa systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają.

2. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych.

3. Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem.

4. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

IX. Przekierowania do innych stron internetowych

1. W naszym Serwisie mogą Państwo trafić na linki prowadzące do innych stron internetowych, zwłaszcza tych, które nie są przez nas administrowane. Przekierowanie na inną stronę internetową wiąże się z opuszczeniem naszego Serwisu. Nie odpowiadamy za treści udostępnione na takich stronach, jak również za stosowaną na nich politykę prywatności i ochronę danych osobowych.

X. Zmiany Polityki prywatności

1. W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności naszego Serwisu, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej naszego Serwisu.