Indywidualny projekt i realizacja systemu alarmowego

Dla klientów profesjonalnych, poszukujących najwyższej klasy urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, oferujemy rozwiązania zgodne z najnowszymi europejskimi normami  Stopnia 3 (Grade 3). Jesteśmy w stanie precyzyjnie dopasować zasoby sprzętowe do specyficznych wymagań danego obiektu. W jednym urządzeniu łaczymy funkcjonalność kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji wykrywania pożaru oraz automatyki. Połączenie tych zazwyczaj odrębnych systemów w jednym projekcie powoduje, że bieżące utrzymanie i nadzorowanie staje się niezwykle proste i tanie.

Alarmowe systemy bezpieczeństwa

Profesjonalny system alarmowy nadzoruje chronione strefy za pomocą czujników podczerwieni, czujek mikrofalowych, barier podczerwieni i to zarówno tych stosowanych wewnątrz jak i na zewnątrz. Czujniki mogą być podłączone przy pomocy kabla lub mogą działać całkowicie bezprzewodowo. Jeden system  umożliwia nadzorowanie różnych partycji i stref (oddzielne systemy alarmowe działające w ramach jednej centrali alarmowej) dzięki czemu w czasie gdy jedno z pomieszczeń jest dostępne, w drugim system czuwa. W dodatku chronione obiekty mogą byc rozproszone np. w biurowcu, na terenie miasta, lub w dowolnym miejscu na świecie. Administrator ma stały dostęp do wszystkich danych, a ochrona budynku na monitorze może obserwować graficzną mapę pomieszczeń i stanu systemu alarmowego.

Klucze kontroli dostępu

System kontroluje wejście upoważnionych pracowników do pomieszczeń firmy przy pomocy kodów, kart zbliżeniowych, breloków RFID, pilotów zdalnego sterowania, aplikacji w telefonach komórkowych.  Odnotowuje wejścia, jednoczenie włącza i wyłącza system alarmowy, kontroluje czas pracy.

W szczególnych sytuacjach można wyznaczyć dostęp przy podaniu haseł lub kart dwóch użytkowników lub ograniczyć dostęp w ściśle określonych godzinach i dniach definiowanych przez administratora.

Kontrola pracy wartowników i dozorców.

Obchód wartownika może byc sprawdzany przez wpisywanie kodu lub wczytywania kart zbliżeniowych, breloków RFID na czytnikach, w tym również montowanych na zewnątrz. Brak obchodu może byc raportowany do administratora lub stacji monitoringu.

Uniwersalny monitoring zewnętrzny

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zaprojektowany system jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami nadajników monitoringu.  Nadajniki pracujące w wydzielonym paśmie częstotliwości umożliwiają zdalny nadzór obiektu przez pracującego 24h na dobę pracownika zewnętrznej agencji ochrony. Po wykryciu niebezpieczeństwa na miejsce zostaje wysłany uzbrojony patrol interwencyjny.

Zdalne zarządzanie monitoringiem

Zainstalowane przez nas urządzenia umożliwiają zdalne ale również automatyczne sterowanie wybranymi funkcjami. Kontrolą mogą zostać poddane ważne procesy produkcji, awarie, przekroczenie parametrów itp.

Automatyka

Włączanie czuwania alarmu może automatycznie gasić światła, odłączać maszyny od zasilania, ryglować automatycznie drzwi, opuszczać rolety, sprawdzać czy w obiekcie zostały zamknięte wszystkie okna i czy nikt nie pozostał w nadzorowanych pomieszczeniach. Oczywiście automatyka centrali alarmowej w oparciu o swoje funkcje logiczne może wykonywać dowolne zaprogramowane funkcje, chociażby tak przyziemne jak automatyczne zapalanie świateł po wykryciu ruchu lub automatyczne podlewanie trawnika. Dużo przydatniejszą funkcją będzie jednak zdalne obsługiwanie szlabanu lub bramy wjazdowej przy pomocy pilotów z dwukierunkową transmisją komend i identyfikacją użytkownika.